Selv om vejret så lidt truende ud ved start var 12 deltagere mødt frem til turen. Cirka 15% af deltagerne benyttede en CO2 neutral transportform.

Turens leder var Carsten Andersen, der havde allieret sig med en lokal guide, Jesper Møller. Vi gik først til Udkæret, hvor vi så det endnu ufærdige fugletårn. Faktisk blev vi skyld i at fugletårnet bliver en smule forsinket fordi tømreren måtte forlade sit arbejde for at forklare os om konstruktionen. Når det er færdigt, bliver det et førsteklasses fugletårn. Ved Udkæret var der bla Bynkefugl, Brushane, Tinksmed og et stort antal Grågås.

Ny observationsplatform på vej - foto Ole Pedersen
Ny observationsplatform på vej – foto Ole Pedersen

Vi returnerede til parkeringspladsen og fortsatte ind i Almindingen. Den lokale guide førte os ad en noget overgroet rute, sti kan man ikke kalde det, nedenfor klippen gennem uberørt skov domineret af avnbøg og gamle ege.

Samtlige deltagere tog udfordringen op med smittende positive attituder og her var da også en speciel stemning af et glemt hjørne af Bornholm. Sangfuglene var ikke længere så aktive, men vi registrerede Sangdrossel, Munk, Skovsanger, Løvsanger, Rødhals, Kernebider og enkelte påstod endda at de kort hørte en Nattergal på den forkerte side af Sankt Hans. Der blev også set blåvinget pragtvandnymfe, kejserkåbe, eng- og græsrandøje, og flere lidt specielle planter, alt sammen lige til at indberette til Danmarks fremtidige artsportal, arter.dk.

Fuglekiggeri - foto Ole Pedersen
Fuglekiggeri – foto Ole Pedersen

Ved et mirakel slap alle deltagere uskadt ud af urskoven til en åbenbaring af et panorama ud over Ekkodalen.

På Egholmen var det som om de første bornholmere igen var tilstede på deres boplads.

Vi krydsede Ekkodalen ved Jægerhuset og gik op ad 100-trins trappen. Ved Dronningestenen forklarede Carsten om Naturstyrelsens ufatteligt vidunderlige planer for genskabelse af et højkvalitets fugleområde. Fugleforåret 2021 i Ekkodalen og Vallensgårdsmose bliver af en helt anden kvalitet end det har været de sidste måske 100 år!

Lettere svimle over det fremtidsperspektiv vaklede vi tilbage til udgangspunktet og så undervejs Nordisk Halemejse i familieflok.

Jesper Møller

Eilif havde samlet 18 deltagere til sin tur til Hagemyr, Ølene og Lynggårdsskoven. Det var gode gamle kendinge, men også nye ansigter var at se. Både fra Jylland og Sjælland. Vejret var overskyet og ind imellem med lidt støvregn, men det forhindrede ikke den gode deltagelse.

Ved afgangen i Almindingen - foto Ole Pedersen
Ved afgangen i Almindingen – foto Ole Pedersen

Eilif havde meldt ud, at det nok mere var en botaniktur end en fugletur. Der var mange fugle trods det tunge vejr. I Hagemyr så og hørte vi 20 arter. Der var svaleklire, lille lappedykker, ravn, rørhøg, rødrygget tornskade og mange andre.
Jeg lærte, at en bogfinke siger anderledes i Midtjylland end på Bornholm. Meget interessant med dialekter!

På vejen til Hagemyr fra bilerne, så vi mange forskellige blomster. F.eks. 3 forskellige tidsler, kærtidsel, horsetidsel og agertidsel. Andre planter var skjolddrager, alm. brunelle, prikbladet perikon, hvid snerre og mange andre spændende planter.

Vi kørte derefter til Ølene ved den nordlige P-plads. Fra vejen så og hørtes 9 arter, rørhøg, grågås, hvid vipstjert, musvåge med flere. Derefter gik turen til Lynggårdsskoven og madpakken. Under vejs sås et glentepar svæve over mark og skov.

Som altid en god tur med spændende naturoplevelser oplevelser sammen med dejlige mennesker. Eilif havde som altid tilrettelagt en fin tur og han har en meget stor viden, som han glædeligt deler med os andre.
En af deltagerne fortalte, at han skulle samle kantareller på hjemvejen. Det var et godt tips, så på hjemturen kunne aftensmaden ganske gratis indsamles. Tak for det Jørgen.

Horsetidsel - foto Ole Pedersen
Horsetidsel – foto Ole Pedersen

Eilif ville høre fra en deltager, hvad den mest spændende fugl og plante i dag havde været. Svaret var svaleklire og skjolddrager. Vi fik også lært, at det hedder en skjolddrager, fordi blomsterbægeret ligner et skjold.

Ole Pedersen

Ederfugle med ællinger - foto Sune Riis Sørensen
Ederfugle med ællinger – foto Sune Riis Sørensen

”Ederfuglen Christiansø – Bornholm –dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse” startede i 2011 som er omtalt i en artikel i Natur på Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at forsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om Ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af ederfuglene omkring den bornholmsk kyst, ligesom udviklingen i bestandene af ællinger hvor vind og vejr, rovdyr og sygdomme er med til at regulere bestandene.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)
Du kan også hente dette indlæg som pdf dokument inkl. tabeller og grafer.

Tabel observationer

Af tabellen fremgår bl.a., at der i år er set 1.588 ederfugle øen rundt, dvs. færre end sidste års tal på 2.416 Det mindre antal skyldtes formentlig at langt færre ællinger er ankommet til Bornholm. Antallet af ællinger er faldet med 635 eller ca. 84%. Det er rigtig meget. Vejret er nok en del af årsagen til det drastiske fald, da vinden i maj, i 24 dage, har været fra hård vind til hård kuling. Sygdom kan også være noget af årsagerne til faldet.

Grafer observationer

Der er udarbejdet grafer for alle årene, de 9 gange vi har talt, både vist med faktiske tal og indekstal, ligesom der er lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s seneste Ynglefugleindeks 1975-2019, udgivet af DOF, maj 2020 (2012 er sat til 100% og efterfølgende indekstal er omregnet i forhold hertil). Her er kun gengivet grafen for antal af bornholmske fugle.

Diskussion

Som det fremgår af kurven for ællinger, kan man se den er mere følsom end som kurven for de adulte, da udsvingene er større. Dette kunne indikere at det er vind og vejr samt prædation der er årsagen til faldet i antal ællinger.

Vejret på tælledagen var blæsende med hård vind fra syd vest, hvilket godt kan have haft betydning, så nogle af kuldene har søgt læ i klipperne og vi derfor ikke har set dem.

Lokale beboere og fuglekiggere på Christiansø har oplyst at ungerne er klækket over en periode på ca. fem uger med en overvægt midt i maj. Det kan også haft sin betydning, på antallet af ællinger, da vi først talte 6. juni, hvor kuldene kan have været udsat for prædation af mink og måger der er yderligere er udfordret af mangel på føde fra fiskeriet.

På Christiansø er man nu begyndt at regulere Gråkrager, da de også er begyndt at tage de små ællinger og særligt Æg. Det er også observeret at Musvågen har lært at tage ællinger. Det har været fremme at sælerne måske også kunne finde på at spise ællinger, men det har ikke kunne dokumenteres.

Tilbage står, at vi ikke ved noget om fødegrundlaget omkring Christiansø og om ællingerne har parasitter eller sygdom eller om der er andre ukendte faktorer. Naturvejleder på Christiansø Hans Ole Matthiesen udtaler i et interview med TV2 Bornholm 27. maj 2020 at omkring 50 edderfugle har mistet livet, de seneste par uger, grundet underernæring og specielt hannerne. De udgør også hovedparten af de døde ederfugle der er fundet omkring Bornholm, da 11 ud af de 12 fugle der er fundet er hanner.

For så vidt ungeproduktionen på Christiansø, har vi desværre ikke Peter Lyngs hos os længere, som vi før fik tallene fra, da Peter døde i november 2019. Vi må håbe der kan findes en arvtager efter ham. Dog er det fra lokale beboere og fuglekiggere på Christiansø oplyst at ungeproduktionen svarer til de sidste år. Det er dog et for løst et grundlag at foretage beregninger på.

Tak til alle deltagere for en god indsats igen i år og tak for hurtig indberetning i Dofbasen.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

Fuglesangen er netop nu på sit højeste. Nyd fx aftenstemningen i Bastemose på denne video som Sune har optaget. Eller endnu bedre – besøg selv mosen ved aftentide.

Stemningsvideo fra Bastemose i skumringen from Sune Riis Sørensen on Vimeo.

Fuglestemmekursus - foto Torben Hellebek
Fuglestemmekursus – foto Torben Hellebek

Giver det mening at deltage i samme kursus år efter år? For nogle kurser er svaret et oplagt ja. Det bekræftes af, at seks ud af 8 deltagere på årets fuglestemmetur var gengangere fra året før og alle fik stort udbytte af de tre dage med Kåre Kristiansen som vejleder. Helt som sidste år var vejret meget vekslende, med en del væde men også sol. De mere kølige perioder gav færre sangstemmer, hvilket var en fordel for os urutinerede lyttere.

Første og tredje dagen gik til Svartingedal, første dag med nedgang fra Kirkedalsvej, tredjedagen med nedgang fra Simblegårdsvej. Anden dagen var henlagt til Bastemose, hvor vi mødtes ved fugletårnet og derefter gik mosen rundt. Alt i passende Covid 19 afstand mellem deltagerne.

Fuglestemmer skal høres igen og igen – når man sikkert kan genkende nogle af stemmerne, kan de sorteres fra i den kakofoni, fuglesang oftest udgør, derefter kan man høre/lære nogle flere stemmer at kende. Derfor er gentagelse en nødvendighed – lige som det er en fordel at have en facitliste i form af et ”trænet øre” som ledsager. Når de ”almindelige” stemmer er lært, kommer træning i at høre variationerne i de enkelte fuglearters sang og også deres kald – Der er plads til mange læretimer endnu.

Som nævnt er det svært at ”fange” den enkelte fuglearts sang, fordi fuglene oftest synger samtidig. Kåres evne til at høre for eksempel en jernspurv, når syv andre fugle samtidig synger, overgås kun af hans evne til at få os andre til også at høre jernspurven, og hvis det glippede havde Kåre gode optagelser, der kunne afspilles og dermed give os et hint om, hvad vi skulle lytte efter. I løbet af de tre dage lykkedes det også at få hørt solosang fra Gærdesmutte, Bogfinke og Gransanger, og en duet med Havesanger og Munk, to fugle der har en del ligheder i deres sang. Det gjorde genkendelse betydeligt lettere.

Der lyttes efter fuglestemmer - foto Torben Hellebek
Der lyttes efter fuglestemmer – foto Torben Hellebek

En af deltagerne, Niels Jul Nielsen, demonstrerede en app, der kunne identificere fuglestemmer. App’en hedder BirdNet, fås aktuelt kun til Android. Projektet, der udvikler den: https://birdnet.cornell.edu/. App’en viste sig brugbar, og kan anbefales som hjælpemiddel, når man ikke har en erfaren ornitolog ved hånden.

Selv om fokus var på fuglenes stemmer fik vi også set Firblad og Bingelurt, og en lang række fugle, blandt andet Rørhøg, Lærkefalk, Grå fluesnapper, rødrygget Tornskade, Kernebider, trækkende Bramgæs, med flere. I alt kunne turlisten for de tre dage opgøres til 60 arter, hvoraf vi hørte de 53.
Det var en positiv oplevelse, at mange af fuglestemmerne umiddelbart kunne identificeres af deltagerne i år, og det gav plads til at fylde flere stemmer ind i hukommelsen.

Tak for tre gode lærerige dage, i smukke omgivelser og godt selskab.

Torben Hellebek

Mandag d. 20. april kunne man læse, at et par Hvide Storke havde parret sig – på taget af Aa Kirke af alle steder! Det er ikke sket siden 1890, at arten har ynglet på Bornholm og man nåede lige at tænke: ”Det er da ærgerligt, at vi ikke har en storkerede et godt sted”.

Kort efter ringer Klaus Hermansen. Han er sammen med David Nestved ved at arrangere bygning af en storkerede hurtigst muligt – og de har fundet et godt sted. Spørgsmålet er nu og DOF-Bornholm vil støtte idéen. Selvfølgelig! Både økonomisk og moralsk.

De Hvide Storke har åbenbart haft et godt år på vinterkvarteret i det sydlige Afrika. Her lever de i høj grad af græshopper og mon ikke de fleste husker billeder i nyhederne af enorme græshoppesværme? Mange har derfor overlevet den lange tur sydpå og er kommet tilbage i god foderstand. De storke vi ser stammer sandsynligvis fra den østlige bestand, som klarer sig ganske godt.

Mange ynglepladser har derfor været besat, da fuglene vendte tilbage og mon ikke de storke vi ser i år blot er fortsat nordpå og således nået Bornholm? Som det ses på DOFbasen, er der tale om op til otte fugle, som er set fouragerende sammen. Det er århundredets klart største tal og eneste registrering af mere end fem stationære individer.

At det er en ikonisk og folkekær art, skulle de næste dage med al tydelighed illustrere. Bornholms Produkthandel ville godt donere materialerne til redens basis og Michael Larsen lavede et flot stykke arbejde, så den faktisk fremstår som et vognhjul (som holder i årtier). Den store træstolpe reden hviler på ville Østerlars Savværk gerne stille til rådighed og da pilefletter Ane-Birgitte Sonne Bill hørte om projektet, stillede hun straks op og har flettet en flot rede sammen. Pilegrenene kom fra Anette Sonne og Arne Møllers have og halmen til at fore reden med er såmænd fra Thor Kures gård. Under halmen ligger et tykt lag spagnum, som Bygma sponsorerede. Ikke nok med det. De stillede endda deres lastvogn med lift til rådighed til opsætningen.

david forklarer
David interviewes til TV2 – foto Carsten Andersen

Mandag d. 27. april – blot en uge efter parringen – var alt klar til at blive sat på plads på gavlen af en ejendom ved Springbakkevej. De bornholmske medier var mødt talstærkt op og David fik lov af forklare om byggeriet til TV2. Nu sidder der altså en flot rede klar til de Hvide Storke, alle håber på, vil etablere sig her.

Giv agt - her kommer en storkerede
Giv agt – her kommer en storkerede – foto Carsten Andersen

Reden ses fint fra vejen lidt nord for Udkæret – ikke mindst hvis man har en kikkert med. Det er vigtigt at beboerne her ikke generes, så alle bedes holde sig netop på vejen! Vi er meget glade for at de lægger hus til reden og skulle gerne vedblive med at synes, at det er hyggeligt med en storkerede på taget.

Så er reden ved at være på plads
Så er reden ved at være på plads – foto Carsten Andersen

De Hvide Storke forsvandt, da vores vådområder blev drænet og opdyrket. Nu ophører driften på arealerne neden for Ekkodalen og vandet vender atter tilbage. Det må være signalet til, at arten atter slår sig ned som bornholmsk ynglefugl. Om ikke i denne sæson så inden for få år. DOF-Bornholm har i hvert fald gjort sit til at agere fødselshjælper. En Hvid Stork bliver gerne over 20 år, så hvis de først slår sig ned, kan vi se frem til mange gode år med denne seværdige fugl.

Så er der klar til indflytning
Så er der klar til indflytning – foto Carsten Andersen

Jeg vil gerne takke alle involverede. Såvel vores sponsorer som David og Klaus der lagt mange timer i projektet. Det er svært ikke at være en glad formand i en forening, der kan levere sådan et flot stykke arbejde på så kort tid.

Carsten Andersen
Formand DOF-Bornholm

Sundhedsstyrelsen er kommet med Beredskabsplan III som gælder fra 21. april i år. Der er nu givet grønt lys til atter at arrangere fugleture. Foreningen åbner derfor for deltagelse i vores planlagte ture rundt på Bornholm. Vi skal selvfølgelig tage vores forholdsregler for at reducere risikoen for smitte til det minimale. Du skal derfor ikke møde op hvis du har symptomer (selv lette) på sygdom og vi synes heller ikke du bør deltage hvis du er i en af risikogrupperne.

Vi skal selvfølgelig holde afstand til hinanden og ikke dele kikkert, teleskop eller telefoner lige som håndtryk må undlades. Der må selvfølgelig heller ikke deles bil med nogen uden for din husstand.
Se gode råd i forbindelse med udendørs aktiviteter på Sundhedsstyrelsen plakat.

Når du ankommer til det annoncerede mødested vi du blive bedt om at blive i bilen til turlederne har oversigt over deltagerantallet. Hvis der er mere end ni deltagere, bliver disse delt i flere grupper med hver sin turleder så vi maximalt færdes ti sammen. Når den første gruppe er mindst 50 meter væk kan de næste forlade bilerne og starte på turen med deres vejviser. I hver gruppe skal der stadig holdes 2 meters afstand til de andre deltagere.

Vi har sikret os at der kommer mindst tre turledere på hver tur.

Vi glæder os til at se jer igen i den Bornholmske natur!

Åbne referater fra bestyrelsens møder

Fra og med det første møde i den nye bestyrelse vil der ca. 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde komme referat på vores hjemmeside. Det er en beslutning, som den gamle bestyrelse traf i efteråret.
Nu har vi haft vores første møde i den nye bestyrelse, og nu er referatet klar på hjemmesiden.

Frem til nu har referatet fra bestyrelsesmøderne været ret kortfattede, nærmest kun beslutningsreferater, som stort set kun gav mening for dem, som havde deltaget. Det har derfor ikke rigtigt givet mening at lægge referaterne på hjemmesiden. Åbne referater tilgængelige på hjemmesiden kræver en mere grundig gennemgang af baggrunden for drøftelserne og beslutningerne, og det vil vi nu gennemføre, i hvert fald indtil videre. Der kan selvfølgelig være punkter, som ikke tåler offentliggørelse, men det vil være ganske sjældent, og det vil fremgå af referatet, hvis der har været et “lukket” punkt.

Bestyrelsen håber på, at I medlemmer dermed får bedre mulighed for at følge foreningens og bestyrelsens arbejde.

Du kan læse referaterne ved at klikke her.

Som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger er alle for-
eningens møder og ture midlertidigt aflyst!

Vi genoptager selvfølgelig vores planlagte ture, når det igen er uproblematisk, at over ti personer mødes udendørs. Følg med i nyhederne og her på hjemmesiden.

DOF Bornholm må desværre aflyse turen til Rø Plantage den 4. april 2020. Aflysningen sker for at reducere smitten med Coronavirus, COVID-19
Vi satser på at gennemføre en tilsvarende tur i april måned 2021.

John Holm og Merete Mortensen

« Ældre indlæg